2e7a873f4d7f45fff3153c45d8be9804.jpg

d0c699398dc7d3f19fbb3afb258ed996.jpg

 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

อบรมเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society).

สพล.ตรัง จัดอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเป็นเจ้าหน้าที่ชีวพิทักษ์ (Lifeguard) ของสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ (Thai Life Saving Society) โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรและเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติจากชมรมไลฟ์การ์ดภูเก็ต