jeerawan

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โดยฝ่ายกิจการนักศึกาาและกิจการพิเศษ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยได้เล็งเห็นภัยและอันตรายต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีฟ้า สีเขียว สีม่วง สีเหลือง โดยมีทั้งการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 

sd3

sd2