jeerawan

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ประกาศผลโควตา 2561

bannerpakadt2561081

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของสถาบันการพลศึกษา คลิก

**************************************************************************************************************************************************************

grauate25590

ที่พักที่อยู่ใกล้บริเวณงานพระราชพิธี  คลิกดู

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง โดยฝ่ายกิจการนักศึกาาและกิจการพิเศษ ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 โดยได้เล็งเห็นภัยและอันตรายต่างๆเกี่ยวกับยาเสพติด จึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาโดยจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 สี คือ สีฟ้า สีเขียว สีม่วง สีเหลือง โดยมีทั้งการแข่งขันกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน 

sd3

sd2