jeerawan

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สพล.ตรังได้จัดโครงการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขต และการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประสิทธิ์  จันธิดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

pt5

pt3

pt3

20108629 772829466228047 8986838931602752900 n\

20106600 772829142894746 2808121516237946068 n