2e7a873f4d7f45fff3153c45d8be9804.jpg

d0c699398dc7d3f19fbb3afb258ed996.jpg

 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สพล.ตรังได้จัดโครงการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขต และการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประสิทธิ์  จันธิดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

pt5

pt3

pt3

20108629 772829466228047 8986838931602752900 n\

20106600 772829142894746 2808121516237946068 n