jeerawan

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภททั่วไป   คลิกดูรายละเอียด  

121260

qouta61

ประกาศผลโควตา 2561

bannerpakadt2561081

แบบฟอร์มการตรวจร่างกายของสถาบันการพลศึกษา คลิก

**************************************************************************************************************************************************************

grauate25590

ที่พักที่อยู่ใกล้บริเวณงานพระราชพิธี  คลิกดู

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร คลิก

ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย 2560

1

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

สพล.ตรังได้จัดโครงการ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้รับทราบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของวิทยาเขต และการจัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประสิทธิ์  จันธิดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่

pt5

pt3

pt3

20108629 772829466228047 8986838931602752900 n\

20106600 772829142894746 2808121516237946068 n