jeerawan

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ppp2561v2

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของสถาบันการพลศึกษา คลิก

 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  ที่ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ ชั้น 3 โดยมี ผศ.เอกสิทธิ์ อ้วนไตร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูในปีนี้ตัวแทนนักศึกษาแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเทียน  มาไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู 

20729202 1393402644041287 5140401395014235338 n

20767868 1393402664041285 5314991964839202547 n

20708365 1393402954041256 135404709212414966 n

20727960 1393403304041221 7818797381572572386 n