2e7a873f4d7f45fff3153c45d8be9804.jpg

d0c699398dc7d3f19fbb3afb258ed996.jpg

 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาเขต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรังได้จัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์วิทยาเขต และปลูกต้นไม้เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560 โดยได้ให้นักศึกษาในแต่ละคณะร่วมกันทำความสะอาด ลอกขยะตามคูคลองระบายน้ำ และร่วมกันปลูกดอกไม้และต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับวิทยาเขต

20917068 1520333121347675 673068708 n

20916084 1520333068014347 1764569762 n

20863849 1520333184681002 2082938129 n

20864284 1520332988014355 1956066074 n

20864314 1520333111347676 974172744 n