jeerawan

S 8396829186486

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

สืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2560

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขขตรัง ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง ประจำปี 2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาตามความเชื่อ เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต โดยส่งเสริมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ง่าย ภายในงานมีการออกร้านขายสินค้าของนักศึกษา การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงและการแข่งขันกิจกรรมทางน้ำ 

23131873 821960794648247 517021846968633753 n

23168057 821953514648975 913019789515035022 n

23032514 821953627982297 7535966872282970833 n

23031479 821950784649248 2333907489733189996 n

23032743 821950667982593 8023439143600888525 n

23132145 821950654649261 3502986369599140939 n

23130651 821950194649307 8280925929525692814 n

23032743 821952537982406 948119388066679591 n

23130450 821950454649281 1733956488817684958 n