jeerawan

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป(รอบ 2) ปีการศึกษา 2561

ppp2561v2

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของสถาบันการพลศึกษา คลิก

 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ้วนไตร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษษ เข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ปีที่ 12 ณ สำนักงานอธิการบดี อ.เมือง จ.ชลบุรี