2e7a873f4d7f45fff3153c45d8be9804.jpg

d0c699398dc7d3f19fbb3afb258ed996.jpg

 

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

สพล.ตรัง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด ประจำปี 2559

สพล.ตรัง รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิคือ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข อาจารย์นวเนตร สังข์สมบูรณ์ อาจารย์นภัค อุทัยมณีรัตน์ อาจารย์ชวนชม อาษา 

20799832 787375794773414 8189136631837919377 n

19059866 787375564773437 5645266639018665203 n

20768028 787375568106770 4126720997867396544 n

20882309 787375791440081 674475777615267000 n

20882229 787375674773426 2826565446320990220 n