jeerawan

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

managesports

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3

newr3

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3  คลิกดูประกาศ

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง “TrangUnet”

(17 กันยายน 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ้วนไตร รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการดี นายนิติพล ทองพูน นายยกองค์การนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ เครือข่าย 8 สถาบันอุดมศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง “TrangUnet” โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดพิธีเปิดและร่วมเป้นสักขีพยานการลงนาม ดร. สฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ ประธานเครือข่าย “TrangUnet” กล่าวรายงาน หลังจากนั้นมีการกล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ” โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี และมีการประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารตัวแทนนักศึกษา พร้อมสักขีพยาน ร่วมในพิธี

DSC 0364 Small

DSC 0381 Small

DSC 0415 Small

DSC 0422 Small

DSC 0333 Small

DSC 0358 Small

DSC 0441 Small

DSC 0461 Small