jeerawan

S 8396829186486

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

วันปิยมหาราช 2560

ผศ.จีรวรรณ ภักดีฉนวน กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" โดยมีนายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาว เป็นประธานงานเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณศาลาประชาคม อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

22811501 1718709885105474 618057348 n

22752494 1718709698438826 640227276 n

22773318 1718709708438825 443634249 n

22782390 1718709818438814 940707089 n

22752834 1718709745105488 1414313842 n