jeerawan

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกีฬา

managesports

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3

newr3

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 รอบ 3  คลิกดูประกาศ

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจ ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาในนามตัวแทนทีมชาติไทย

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ขอเชิญร่วมส่งกำลังใจ ร่วมชมและเชียร์นักกีฬาในนามตัวแทนทีมชาติไทย

นางสาวสาลิณี ศรีสมบัติ นักกีฬามวยปล้ำ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

23318990 824301044414222 2558483444661295603 n

นางสาวสายธาร สมจริง นักกีฬาแซมโบ้ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

23379876 824301041080889 8042908489847728758 n