jeerawan

S 8396829186486

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรวรรณ ภักดีฉนวน กรรมการวิทยาเขตตรัง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองคณบดี และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ให้กับนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสขึ้นไปใหม่ 2561

Image 42dccec

Image 2b2cac3

Image 16b8e5d

Image a02fa3f