jeerawan

การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561

S 8220713678615

ระเบียบการแข่งขันการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้  ปีงบประมาณ 2561 คลิก

 ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน คลิก

ข่าวกิจกรรม โครงการ

ข่าวประกวดราคา ประมูล

ข่าวประกาศรับสมัครงาน

โครงการ/กิจกรรมสืบสานศิลปการละเล่นและประเพณีไทย

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ipetr

รายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิก

การแข่งขันกรีฑารายการ Japan Association Of Athletics Championships 2018 ณ เมืองกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ได้ส่งนักกรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ Japan Association Of Athletics Championships 2018 ระหว่างวันที่ 3 – 12 มิถุนายน 2561     ณ เมืองกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น มีนักกีฬาได้รับรางวัลดังนี้

1.นายพิชยะ สุนทรท้วม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ 1 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4X400 เมตร

และ อันดับ 4 วิ่ง 400 เมตร

2.นางสาวปิยฉัตร ขาวล้วน นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4X400 เมตร

3.นายญาณกร หมุนรอด นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4X400 เมตรและ 1 เหรียญทองแดงวิ่ง 400 เมตร

35236213 1888701404507012 7751964374943662080 n

35239573 1888701417840344 4827148327051067392 n

35287103 1888701457840340 689166522421084160 n

35389358 1888701484507004 4261093211058995200 n